№7  тәжірибелік жұмыс Пайдаланушы интерфейсін орнатады

№ 8 тәжірибелік жұмыс MS WORD мәтіндік процессорында құжат құрады және пішімдейді