Course image ОН 2.2 «Ұйымның серверлік жабдықтарын монтаждауды жүргізу»
ИС21-3А

КМ2 Жергілікті есептеу желісін және ұйымның серверлік жабдығын монтаждау және қызмет көрсету» кәсіптік модулінің оқу жұмыс бағдарламасы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығына, «Жүйелік және желілік басқару» кәсіби стандарттарына сәйкес 06130100 - «Бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының 4S06130105 – «Ақпараттық жүйелер технигі» біліктілігіне құрастырылған.

Модульді игеру мақсаты білім алушылардың Интернетте бағдарламалау туралы білімдерін алу, білім алушылардың веб-беттермен жұмыс істеу дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру және әртүрлі технологияларды қолдану арқылы жасалған элементтерді тиімді біріктіру; статикалық

және динамикалық беттерді жасау және жасау бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеру, осы пәндік саланы, оның

терминологиясы мен ерекшеліктерін меңгеру.