Оқу жұмыс бағдарламасы білім алушыларға қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әртүрлі салалардағы кәсіби қызметте, ғылыми және тәжірибелік жұмыс үшін, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарда пайдалануда кәсіби және тұлғалық құзыреттіліктерін қалыптастыруды қарастырады.

Ақпаратты қауіпсіздікті басқару және ақпаратты қорғау пәнінің мақсаттарын қарастыру