«Техникалық құралдар кешені» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы «Техникалық сүйемелдеу» кәсіби стандартына сәйкес негізделе отырып 1305000 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының 1305023 «Техник-бағдарламашы»  біліктілігі үшін құрастырылған.

«Техникалық құралдар кешені» пәнінің жұмыс бағдарламасы білім алушыларға компьютердің негізгі сыртқы құрылғыларын, ақпаратты енгізу – шығару жүйелерін уйымдастыру мен перифериялық құрылғылардын интерфейстерін, ақпаратты тасымалдаушылар мен сыртқы жад құрылғысын, ақпаратты енгізу – шығару құрылғыларын және есептеуіш желілерді оқытуды қарастырылады.


Ақпаратты қорғау және ақпараттық қауіпсіздік


Автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді бағдарламамен қамтамасыздандыру